In de kern is SEO (Search Engine Optimization) ontwikkeld als een uitbreiding op webtoegankelijkheid door HTML 4-richtlijnen te volgen, om het doel en de inhoud van een document beter te identificeren.

Dit betekende dat we ervoor moesten zorgen dat webpagina’s unieke paginatitels hadden die hun inhoud correct weerspiegelden, evenals trefwoordkoppen om de inhoud van afzonderlijke pagina’s beter te benadrukken, en dat andere tags dienovereenkomstig werden behandeld.Source link